Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 21/09/2023
Ảnh minh họa

Ngày 14/09/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây được viết tắt là Kế hoạch) nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, không để cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng con người. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất, nâng cao ý thức tự giác trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định về PCCC.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát PCCC; Xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH tại chỗ trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức các hoạt động bổ trợ, diễn tập về PCCC&CNCH; Lồng ghép nội dung về PCCC&CNCH vào các hoạt động ngoại khóa, các tiết dạy chính khóa có nội dung phù hợp và theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, hằng năm, các cơ sở giáo dục dự trù kinh phí triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDDT, kinh phí tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho các thành viên Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật (khoản 2, Điều 6 và khoản 4, Điều 7, Thông tư số 06/2022/TT-BGDDT; khoản 4, Điều 33, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 146.486
Truy cập hiện tại 20