Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 21/09/2023

Ngày 11/09/2023Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND Phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch với nhằm phát huy tối đa hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: “lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, chỉ huy trong dân và hậu cần trong dân”tổ chức phát động đợt cao điểm xây dựng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy; phấn đấu đảm bảo thực hiện mục tiêu “đến 15/12/2023, 100% các hộ gia đình được trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg và duy trì các năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động phong trào mỗi gia đình cán bộ, công chức, viên chức... tự trang bị bình chữa cháy tại gia đình; đồng thời, xem xét trách nhiệm tham gia của cán bộ, đảng viên là một trong các nội dung bình xét thi đua cuối năm và gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Đồng thời, vận động cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thực hiện PCCC và CNCH và tham gia có hiệu quả phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch triể khai các nội dung trọng tâm và phân công nhiệm vụ như sau :

Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và sự an toàn cho chính bản thân. Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu trong việc triển khai thực hiện mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay (hoàn thành xong trước ngày 03/10/2023); đồng thời, chủ động tuyên truyền, vận động đến người thân tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ bảo đảm khi có cháy, nổ xảy ra có phương tiện chữa cháy, CNCH ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét trách nhiệm tham gia của cán bộ, đảng viên là một trong các nội dung bình xét thi đua cuối năm và gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Công an tỉnh phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” Phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Liên Đoàn lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động người lao động tại các doanh nghiệp tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay tại gia đình, … đảm bảo phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong khu vực dân cư thiết thực, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên các phương tiện thông tin đại chúng, HueS ...

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; vận động, khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đóng góp, ủng hộ kinh phí, phương tiện chữa cháy cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thực hiện công tác PCCC và CNCH. Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh phát động triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế để tổ chức tuyên truyền vận động công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”…

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 146.486
Truy cập hiện tại 23