Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028: Sức mạnh, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân trong nhiệm kỳ mới.
Ngày cập nhật 21/09/2023

Ban Chấp hành khóa X ra mắt nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp ND Việt Nam, giai cấp ND Thừa Thiên Huế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, chung tay giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết cấu hạ tầng nông thôn (NT) được đầu tư phát triển từng bước đồng bộ, thông minh; cơ sở vật chất, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư đạt chuẩn quốc gia. Bộ mặt NT ngày càng khang trang, xanh - sạch - sáng; đời sống vật chất, tinh thần của ND được nâng lên; Quỹ Hỗ trợ ND với tổng dư nợ ủy thác qua kênh Hội ND đạt hơn 1.115 tỷ đồng, với 26.135 hộ được vay vốn; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2022 giảm còn 3,56% và đến nay có 67/94 xã đạt chuẩn NTM.

 Ông Nguyễn Chí Quang, tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Phong trào ND và hoạt động của các cấp Hội ND đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào ND thi đua sản xuất đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp (NN). Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình ND sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất NN, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Cả nước chung sức xây dựng NTM", chương trình “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và giảm nghèo bền vững… với những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên, ND, huy động các nguồn lực phát triển NN, xây dựng NTM.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng Đại hội bức trướng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các ngành, đoàn thể giúp cán bộ, hội viên ND tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với hoạt động các cấp Hội và phong trào ND tỉnh trong tiến trình xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú trọng phát huy tốt vai trò chủ thể, trung tâm của ND trong phát triển NN, kinh tế NT và xây dựng NTM. Trọng tâm là ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao giá trị sản xuất NN, phát triển NN công nghệ cao, NN hữu cơ, tuần hoàn; liên kết với các doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm chủ lực địa phương, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất NN. Nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ ND sản xuất kinh doanh giỏi; hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP, ND khởi nghiệp...

Các cấp Hội phải góp phần tích cực, đi đầu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghề và tạo việc làm cho ND; hỗ trợ cải thiện sinh kế; đổi mới tư duy, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phát huy tình làng nghĩa xóm; giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống khá giả, đồng đều giữa các vùng trong tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển; Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội ND tỉnh trong phong trào ND và xây dựng NTM”.

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Đại hội của tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển, là sự thể hiện sức mạnh, quyết tâm chính trị của cán bộ, hội viên, ND trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra 29 người vào Ban Chấp hành Hội ND tỉnh, ông Nguyễn Chí Quang, tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 956