Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình thực hiện việc tiếp nhận, cập nhật và số hóa hồ sơ trên dịch vụ công tại UBND phường Tứ Hạ Tháng 10 năm 2021
Ngày cập nhật 13/11/2021
Ảnh minh hoa

Tháng 10  năm 2021 UBND phường Tứ Hạ đã tiếp nhận 127 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 123 hồ sơ; trong đó 90 hồ sơ trả trước hẹn, 29 hồ sơ trả đúng hẹn, 04 hồ sơ trả trễ hẹn; đang giải quyết 04 hồ sơ trong hạn. Đã số hóa 126 hồ sơ, 01 hồ sơ không số hóa.

 

 

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 146.486
Truy cập hiện tại 19