Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định cấp tỉnh có 14 thủ tục;   Cấp huyện:...
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó...
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Chiều ngày 03/6, toàn thể cán bộ, công chức phường Tứ Hạ đã tham dự Hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 03/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu của các huyện, thị xã, thành...
Tổng số TTHC tiếp nhận:  155 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 04 đã giải quyết: 144  hồ sơ; trong đó có 77 hồ sơ trả trước hạn, 67 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trả trễ hạn, hiện cò 15 hồ sơ đang giải quyết, trong hạn; phát sinh 112 hồ sơ...
Tổng số TTHC tiếp nhận:  139 hồ sơ;  đã giải quyết: 135  hồ sơ; trong đó có 63 hồ sơ trả trước hạn, 72 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trả trễ hạn, hiện cò 04 hồ sơ đang giải quyết, trong hạn; Cụ thể:    ...
Tổng số TTHC tiếp nhận:  333 hồ sơ, quý trước chuyển sang 11 hồ sơ; đã giải quyết: 332  hồ sơ; có 04 hồ sơ trả trễ hạn, hiện cò 01 hồ sơ đang giải quyết, trong hạn: có 07 hồ sơ trong hạn và 02 hồ sơ quá hạn; Cụ thể:   ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 341