Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của UBND phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 21/03/2022

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

quý I/2022

 

 UBND phường báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022(Từ ngày 15/11/2021-28/02/2022) tại phường như sau:

 

1.Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:

 

 

 

 

TT

 

 

Lĩnh vực

(TTHC)

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Hồ sơ Kỳ trước chuyển sang

Hồ sơ nhận trong kỳ

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

 

Tổng số

 

Tổng số

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

01

Hộ tịch

0

299

298

152

134

12

01

01

0

02

Chứng thực

0

75

75

26

36

13

0

0

0

03

Đất đai

0

14

9

5

0

4

5

3

2

04

Bảo trợ xã

0

17

17

17

0

0

0

0

0

05

Khen thưởng

0

2

2

1

1

0

0

0

0

 

06

Liên thông Khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

0

44

44

0

44

0

0

0

0

 

Tổng cộng

0

451

445

201

215

29

6

4

2

 

2.Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC:

          Tổng số TTHC tiếp nhận: 407 và 44 hồ sơ liên thông BHYT, đã giải quyết: 401  hồ sơ và 44 hồ sơ liên thông BHYT; hiện cò 06 hồ sơ đang giải quyết: có 04 hồ sơ trong hạn và 02 hồ sơ quá hạn.

          Tổng số phiếu khảo sát nhận được: 240 phiếu;

          Cụ thể:

TT

Lĩnh vực (TTHC)

 

 

Hồ sơ nhận đã giải quyết

Số phiếu khảo sát thu được

 

Kết quả

Rất hài lòng: Nơi tiếp đón, thái độ giải quyết của công chức

Hài lòng:

Nơi tiếp đón, thái độ giải quyết của công chức

Không hài lòng

01

Hộ tịch

298

154

150

04

0

02

Chứng thực

75

63

63

0

0

03

Đất đai

9

0

0

0

0

04

Bảo trợ xã

17

0

0

0

0

05

Khen thưởng

2

0

0

0

0

06

Liên thông Khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

44

23

15

08

0

 

Tổng

445

240

228

12

0

 

Kết quả lấy phiếu khảo sát từ ngày 15/11/2021 đến 28/02/2022 không có phiếu đánh giá không hài lòng và trả hồ sơ quá hạn, mà hầu hết được đánh giá là rất hài lòng, hài lòng.

 

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 139