Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo so 230/BC-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023
Ngày cập nhật 08/03/2023

1.Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:

          Tổng số TTHC tiếp nhận:  238 hồ sơ, quý trước chuyển sang 11 hồ sơ; đã giải quyết: 240  hồ sơ; hiện cò 09 hồ sơ đang giải quyết: có 07 hồ sơ trong hạn và 02 hồ sơ quá hạn; Cụ thể:

 

 

 

 

TT

 

 

Lĩnh vực

(TTHC)

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Hồ sơ Kỳ trước chuyển sang

Hồ sơ nhận trong kỳ

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

 

Tổng số

 

Tổng số

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

01

Hộ tịch

0

129

129

77

52

0

0

 

 

02

Chứng thực

0

56

56

39

17

0

0

 

 

03

Đất đai

03

04

07

04

03

0

0

 

 

04

Bảo trợ xã

03

17

19

14

05

0

01

01

 

05

Khiếu nại-Tố cáo

01

01

0

0

0

0

02

 

02

 

06

Liên thông Khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

04

30

28

0

28

0

06

06

 

07

Giáo dục –ĐT

0

01

01

01

0

0

0

 

 

 

Tổng cộng

11

238

240

135

105

0

9

07

02

 

2.Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC:

         

          Tổng số phiếu khảo sát nhận được: 154 phiếu;

          Cụ thể:

TT

Lĩnh vực (TTHC)

 

 

Hồ sơ nhận đã giải quyết

Số phiếu khảo sát thu được

 

Kết quả

Rất hài lòng: Nơi tiếp đón, thái độ giải quyết của công chức

Hài lòng:

Nơi tiếp đón, thái độ giải quyết của công chức

Không hài lòng

Cần giảm giấy tờ

01

Hộ tịch

123

85

85

0

0

0

 

Liên thông Khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

 

 

30

 

 

15

15

0

0

0

02

Chứng thực

56

44

44

0

0

0

03

Đất đai

04

0

0

0

0

0

04

Bảo trợ xã

16

10

10

0

0

0

05

Khiếu nại-TC

0

0

0

0

0

0

06

Giáo dục- Đào tạo

01

0

0

0

0

0

 

Tổng

230

154

154

0

0

0

 

Kết quả lấy phiếu khảo sát từ ngày 14/12/2022 đến 28/02/2023 không có phiếu đánh giá không hài lòng và trả hồ sơ quá hạn, mà hầu hết được đánh giá là rất hài lòng, hài lòng; kết quả trả hồ sơ đúng hạn.

 

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quý I/2023

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 392