Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê, báo cáo
1.Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:           Tổng số TTHC tiếp nhận:  238 hồ sơ, quý trước chuyển sang 11 hồ sơ; đã giải quyết: 240  hồ sơ; hiện cò 09 hồ sơ đang giải quyết: có...
Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 999