Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Chuyển đổi số phường Tứ Hạ năm 2024
Ngày cập nhật 03/05/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, UBND phường Tứ Hạ ban hành Kế hoạch Số: 319 /KH-UBND về Chuyển đổi số phường Tứ Hạ năm 2024

 

Với mục tiêu:

1. Phát triển chính quyền số

- Kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% văn bản trao đổi phối hợp giữa UBND phường và các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu chỉ số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ trên 90%.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt trên 95%.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên 70%.

- Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính đúng hạn đạt 100%.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

- Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND phường đạt 100%.

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

- Hệ thống báo cáo số được triển khai trong các cơ quan nhà nước; 95% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

2. Phát triển kinh tế số

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức phường sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt vào hoạt động thanh toán điện tử và đặc biệt là ưu tiên sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Hue-S.

- Tuyên truyền, vận động phấn đấu 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử tiếp cận được dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên Hue-S.

- Phấn đấu 20% hồ sơ thủ tục phát sinh tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường được thanh toán không dùng tiền mặt.

- Vận động, thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử.

3. Phát triển xã hội số

- Trên 40% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

- 100% cán bộ, công chức của phường có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

- 100% cán bộ công chức của phường có điện thoại thông minh triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. Tuyên truyền để 100% người dân có điện thoại thông minh sử dụng các dịch vụ Hue-S cung cấp. Tiến đến triển khai ứng dụng Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối xã hội số.

- Tuyên truyền 100% người dùng thiết bị di động thông minh được tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, các dịch vụ thông minh và giao tiếp trên môi trường mạng.

- Phấn đấu 20% hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường.

- Tuyên truyền phấn đấu 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

 

Nội dung Kế hoạch tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Đài truyền thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 190