Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Tứ Hạ năm 2024
Ngày cập nhật 03/05/2024

Ngày 22/3/2024, UBND phường Tứ Hạ ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về  triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Tứ Hạ năm 2024. 

Với mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, liên tục, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao trong toàn phường, hoàn thành đúng yêu cầu, lộ trình các nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện hệ sinh thái công dân số, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

- Tiếp tục ứng dụng sâu rộng các nhóm tiện ích của Đề án 06 nhằm phát triển, hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh, ứng dụng Hue-S trên cơ sở xác thực, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Đài truyền thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 196