Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết tâm triển khai hiệu quả Đề án 06, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày cập nhật 13/06/2024

Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng công an hỗ trợ, giúp người dân làn thủ tục để cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cung cấp các tiện ích cho người dân

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể…

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06 được nâng lên, đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, kết quả thực hiện 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết: 29.658 hồ sơ. Trong đó: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân: 13 hồ sơ; Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân: 3.641 hồ sơ; Đăng ký thường trú: 5.554 hồ sơ; Đăng ký tạm trú: 1.082 hồ sơ; Khai báo tạm vắng: 5 hồ sơ; Thông báo lưu trú: 12.264 hồ sơ; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 1.630 hồ sơ; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 1.272 hồ sơ; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông: 4.178 hồ sơ; Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu: 19 hồ sơ.

Kết quả thực hiện 14 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành khác (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết: 7.459 hồ sơ. Trong đó: Đăng ký khai sinh: 599 hồ sơ; Đăng ký khai tử: 479 hồ sơ; Đăng ký kết hôn: 299 hồ sơ; Liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: 1.293 hồ sơ; Liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: 139 hồ sơ; Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe: 1.909 hồ sơ; Cấp phiếu lý lịch tư pháp: 1.782 hồ sơ; Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V): 922 hồ sơ; Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện: 37 hồ sơ.

Đối với nội dung “Đảm bảo điều kiện công dân số”, về CCCD, Toàn tỉnh đã thu nhận 1.137.097 hồ sơ cấp CCCD gắn chip, hoàn thành thu nhận CCCD đối với 100% nhân khẩu đủ điều kiện cư trú trên địa bàn. Về định danh điện tử, toàn tỉnh đã thu nhận 904.716 hồ sơ định danh điện tử (đạt 85,7% so với tổng số nhân khẩu trên 14 tuổi). Bên cạnh đó, đã tạo lập 75.410 ví điện tử Hue-S và hơn 700 điểm chấp nhận thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh…

Cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực hiện Đề án 06 qua đó đã tạo được sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để góp phần có hiệu quả trong việc thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, tham khảo tài liệu kèm theo Công văn số 2551/TCTTKĐA ngày 01/4/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP để đề xuất các giải pháp áp dụng phù hợp với địa bàn, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh giao trong năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên Huế; xây dựng Kế hoạch làm việc của Đoàn liên ngành của UBND tỉnh với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt vai trò của Cơ quan thường trực chủ động tham mưu Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, các mô hình Đề án 06 tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ, mô hình được giao chủ trì. Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật, các quy định của Luật Căn cước; phối hợp các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, xác thực dữ liệu chuyên ngành với CSDLQG về DC.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 119