Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/04/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/05/2016
Xem góp ý
2Lấy ý kiến về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/04/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/05/2016
Xem góp ý
3Có nên về sớm trước 10h không
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/04/2017
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 769