Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà...
Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có thông báo số 4039 /TB-UBND về việc Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.173
Truy cập hiện tại 265