Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...
Ngày 22 tháng 3 năm 2023 Đảng ủy phường Tứ Hạ ban hành Nghị quyết về triển khai  thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 trên địa bàn phường
Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ đã ban hành Quyết định số 13a/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ...
Ngày 27 tháng 01 năm 2023, UBND phường Tứ Hạ ban hành quyết định số 78/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại UBND phường. 
Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính...
Triển khai thực hiện các quy định về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng  phường Tứ Hạ năm 2023
Triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn phường Tứ Hạ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 1.026