Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nghị quyết về nghiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Đảng ủy phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 26/12/2022
Ảnh minh họa

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 Đảng ủy phường Tứ Hạ ban hành Nghị Quyết số 62-NQ/ĐU về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023;

Với 12 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất các ngành năm 2022 là 22,5%;

* Tốc độ:

- Ngành DV: 22,39%

- Ngành CN-TTCN-XD: 23,33%

- Ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp:3,11 %

* Giá trị:  - Ngành DV: 903,83 tỷ đồng.

- Ngành CN-TTCN-XD: 1120,77 tỷ đồng

- Ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 40,14 tỷ đồng.

2. Cơ cấu kinh tế;

- Dịch vụ chiếm: 58,93%

- Công nghiệp, TTCN và xây dựng chiếm: 38,97%.

- Nông nghiệp – Lâm- Ngư nghiệp chiếm: 2,09%

3. Thu nhập bình quân đầu người: 57,02 triệu đồng;

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 268,95 tỷ đồng;

5. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 864 tấn;

6. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 17,76  tỷ đồng, trong đó:

 Tổng thu ngân sách phường: 8,16 tỷ đồng

7. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp:76,5 triệu đồng;

8. Hộ nghèo giảm:  8-10 hộ;

9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giữ mức dưới 4,0%;

10. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95 % so với số hộ đăng ký;TDP văn hóa đạt trên 87%;

11. Phát triển dân số tự nhiên giữ mức 1,1%;

12. Xuất khẩu lao động: 08 – 10 người.

Và 03 chương tình trọng điểm.

1. Chương trình chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị;

2. Chương trình phát triển dịch vụ-thương mại;

3. Chương trình đảm bảo an sinh xã hội.

 

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 994