Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày cập nhật 03/03/2023

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục, chất lượng công tác điều trị, tư vấn, xã hội, việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma tuý và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma tuý.

Theo đó, sẽ phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau: 100% xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện 80-85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. 100% người đã hoàn thành cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở Trung tâm và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 100% học viên cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đều được học nghề; 100% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm.

 

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tập trung; Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện./.

huongtra.thuathienhue.gov.vn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 146.486
Truy cập hiện tại 36