Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định số 13a/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách phường năm 2023
Ngày cập nhật 03/03/2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ đã ban hành Quyết định số 13a/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
VP UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 378