Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định số: 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/02/2024

Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó 09 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 111