Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Số: 600 /QĐ-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2024
Ngày cập nhật 09/04/2024

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế TTHC có số thứ tự 1 ở mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vựcBảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

2. Thay thế TTHC có số thứ tự 2 phần I. của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Bãi bỏ TTHC có số thứ tự 99, 100 ở mục X của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 121