Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Tháng 4/2024
Ngày cập nhật 10/05/2024

Tổng số TTHC tiếp nhận:  139 hồ sơ;  đã giải quyết: 135  hồ sơ; trong đó có 63 hồ sơ trả trước hạn, 72 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trả trễ hạn, hiện cò 04 hồ sơ đang giải quyết, trong hạn; Cụ thể:

 

 

 

 

TT

 

 

Lĩnh vực

(TTHC)

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Hồ sơ Kỳ trước chuyển sang

Hồ sơ nhận trong kỳ

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

 

Tổng số

Hồ sơ nhận trực tuyến

Hồ sơ nhận trực tiếp

 

Tổng số

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

01

Hộ tịch

0

79

66

13

79

23

56

0

0

0

0

02

Chứng thực

0

22

3

19

22

9

13

0

0

0

0

 

Đất đai

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

03

Đất đai (liên thông)

0

25

25

0

23

23

0

0

2

2

0

04

Bảo trợ xã

0

4

0

4

3

3

0

0

1

1

0

 

Bảo trợ xã (Liên thông)

0

3

0

3

3

3

0

0

0

0

0

05

Liên thông người có công

0

5

0

5

5

2

3

0

0

0

0

 

Tổng cộng

0

139

94

45

135

63

72

0

0

4

0

 

Tập tin đính kèm:
Thu Huyền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.418
Truy cập hiện tại 125